₪20

מנוי ניסיון ל - 3 ימים

חיבור אחד *לא כולל ערוצי ספורט*

₪30

מנוי ספורט ל - 3 ימים

חיבור אחד *רק ערוצי ספורט*

₪60

מנוי מולטי - 3 חיבורים

לחודש

₪100

מנוי מולטי - 5 חיבורים

לחודש

₪720

מנוי מולטי - 3 חיבורים

מנוי לשנה

₪720

מנוי מולטי - 3 חיבורים

שנה + 3 חודשים במתנה
*תשלום במזומן*

₪1200

מנוי מולטי - 5 חיבורים

שנה + 3 חודשים במתנה
*תשלום במזומן*

60 ₪

מנוי מולטי - 3 חיבורים

*כולל ממירים בהשאלה*

דמי התקנה:
100 ₪ לנקודה

100 ₪

מנוי מולטי - 5 חיבורים

*כולל ממירים בהשאלה*

דמי התקנה:
100 ₪ לנקודה